Perspektiva

More Views

KOSULJICA FI125 1445237000

Interni broj: 818

Kataloški broj: 003WN16

Kontrolni brojevi: 4070110910

Proizvođač: MAHLE

Tip vozila: OM407/407H OM409

Magacin PP1: 2 (isporuka + 2 dana)

Magacin PP2: 0 (isporuka + 2 dana)

Magacin BG1: 0 (isporuka +1 dan)

MERCEDES BUS
O305G, O305ST, O307
Interni broj Proizvođač Naziv Količina
76223 PDM KOSULJICA FI125 003WN16 0