Perspektiva

More Views

DOBOS 411668

Interni broj: 7021

Kataloški broj:

Kontrolni brojevi:

Proizvođač: FAP LIVNICA

Tip vozila: VOLVO BUS B10 M, B10

Magacin PP1: 2 (isporuka + 2 dana)

Magacin PP2: 0 (isporuka + 2 dana)

Magacin BG1: 0 (isporuka +1 dan)

Interni broj Proizvođač Naziv Količina