Perspektiva

More Views

ZUPCANIK KONUSNO TANJIRSTI 15/32

Interni broj: 584

Kataloški broj:

Kontrolni brojevi:

Proizvođač: FAP

Tip vozila: 1620 ST

Magacin PP1: 2 (isporuka + 2 dana)

Magacin PP2: 0 (isporuka + 2 dana)

Magacin BG1: 0 (isporuka +1 dan)

1620 STARI TIP BRZA VARIJANTA KRUPNI NUT
Interni broj Proizvođač Naziv Količina