Perspektiva

More Views

ZUPCANIK POSREDNI II ST.PR.

Interni broj: 558

Kataloški broj: 530300114

Kontrolni brojevi: 530300114

Proizvođač: FAMOS

Tip vozila:

Magacin PP1: 4 (isporuka + 2 dana)

Magacin PP2: 0 (isporuka + 2 dana)

Magacin BG1: 0 (isporuka +1 dan)

Magacin CG1: 0 (isporuka + 2 dana)

Interni broj Proizvođač Naziv Količina