Perspektiva

More Views

DOBOS 411141 PREDNJI

Interni broj: 431

Kataloški broj:

Kontrolni brojevi: 3054210001

Proizvođač: FAP LIVNICA

Tip vozila: MB 0,303,LP 1619,161

Magacin PP1: 2 (isporuka + 2 dana)

Magacin PP2: 0 (isporuka + 2 dana)

Magacin BG1: 0 (isporuka +1 dan)

10XFI23mm

A(mm):410
B(mm):172
C(mm):298
D(mm):228
E(mm):335

MERCEDES MK 1613-1619
BUS O303
Interni broj Proizvođač Naziv Količina
41005 FAP LIVNICA DOBOS FAP MERCEDES 411164 0