Perspektiva

More Views

DOBOS 232382

Interni broj: 41026

Kataloški broj:

Kontrolni brojevi:

Proizvođač: FAP LIVNICA

Tip vozila: FAP 1314 1314K

Magacin PP1: 2 (isporuka + 2 dana)

Magacin PP2: 0 (isporuka + 2 dana)

Magacin BG1: 0 (isporuka +1 dan)

440,8 110
273
100
280 335
10
2
22,5
M12
Interni broj Proizvođač Naziv Količina