Perspektiva

More Views

DOBOS 225076

Interni broj: 382

Kataloški broj:

Kontrolni brojevi:

Proizvođač: FAP LIVNICA

Tip vozila: FAP D2418, D2618,DF0

Magacin PP1: 2 (isporuka + 2 dana)

Magacin PP2: 0 (isporuka + 2 dana)

Magacin BG1: 0 (isporuka +1 dan)

Interni broj Proizvođač Naziv Količina