Perspektiva

More Views

DOBOS ZADNJI 228227

Interni broj: 380

Kataloški broj: 228227

Kontrolni brojevi:

Proizvođač: FAP LIVNICA

Tip vozila: FAP 2220DS/A, 2222 B

Magacin PP1: 2 (isporuka + 2 dana)

Magacin PP2: 0 (isporuka + 2 dana)

Magacin BG1: 0 (isporuka +1 dan)

Magacin CG1: 0 (isporuka + 2 dana)

440,8 148 272 280 335 10 20,3

FAP LIVNICA
DOBOS ZADNJI 228227
TIP 2220DS/A, 2222 BL/1,
1920 BK, 1820 BK,
1820 BST/A, BST/AV
KOVANA GLAVCINA
Interni broj Proizvođač Naziv Količina