Perspektiva

More Views

REGULATOR KOCENJA 5222000110

Interni broj: 30060

Kataloški broj: KL3520AB

Kontrolni brojevi: 01271399, 0719701, 81521616174, 81521619174

Proizvođač: PENER

Tip vozila: DAF MAN

Magacin PP1: 0  

Magacin BG1: 0   (isporuka +1 dan)

1. Razmak podeçavanja na prazno: 0.8 ... 2.2 bar
2. Razmak podeçavanja na 1/2 optere†enja: 2.8 ... 3.7 bar
3. Rezmak podeçavanja s punim optere†enjem: Pritisak spremnika
4. Predizbor na prazno: 1.6-0.2 bar
5. Navoj otvora: M 22x1.5
Interni broj Proizvođač Naziv Količina
1902252 SORL REGULATOR KOCENJA 7900.01.01.1 7