Perspektiva

More Views

CREVO 16x500

Interni broj: 2361

Kataloški broj:

Kontrolni brojevi:

Proizvođač:

Tip vozila:

Magacin PP1: 2 (isporuka + 2 dana)

Magacin PP2: 0 (isporuka + 2 dana)

Magacin BG1: 0 (isporuka +1 dan)

Magacin CG1: 0 (isporuka + 2 dana)

Interni broj Proizvođač Naziv Količina