Perspektiva

More Views

REGLER DINAME 24V300W

Interni broj: 1823

Kataloški broj: 11.125.071

Kontrolni brojevi:

Proizvođač: ISKRA

Tip vozila: ISKRA FAP

Magacin PP1: 2 (isporuka + 2 dana)

Magacin PP2: 0 (isporuka + 2 dana)

Magacin BG1: 0 (isporuka +1 dan)

Interni broj Proizvođač Naziv Količina