Perspektiva

More Views

PUMPA VODENA 2FB IR

Interni broj: 1652

Kataloški broj:

Kontrolni brojevi:

Proizvođač: I.R PERSPEKTIVA

Tip vozila: FAP 1620,2FB

Magacin PP1: 0

Magacin PP2: 0

Magacin BG1: 0 (isporuka +1 dan)

Magacin CG1: 0

FAP FAMOS 2FB
2F 320 A
2F 322 A
2F 615 A
2FP 308 A
2F 303 A
2FP 613 A
2FP 679 B
2FP 620 B
2FP 624 A
2FP 630 A
2FP 631 A
2FP 650 A
Interni broj Proizvođač Naziv Količina
10667 POBJEDA PUMPA VODENA 2FB 0
10692 PUMPA VODENA FAP 1616 0