Perspektiva

More Views

CAURA 8MS FMS-524200850

Interni broj: 155112

Kataloški broj: 524200850

Kontrolni brojevi: 524200850, 1285304049

Proizvođač: FAMOS

Tip vozila: 8MS 4S120

Magacin PP1: 5 (isporuka + 2 dana)

Magacin PP2: 0 (isporuka + 2 dana)

Magacin BG1: 0 (isporuka +1 dan)

Magacin CG1: 0 (isporuka + 2 dana)

8MS 4S120
Interni broj Proizvođač Naziv Količina