Perspektiva

More Views

OPRUGA SEDISTA

Interni broj: 1475

Kataloški broj: 0009111934

Kontrolni brojevi: 0009112734, 0009111934, 0009112371

Proizvođač: SN

Tip vozila: MERCEDES FAP

Magacin PP1: 0

Magacin PP2: 0

Magacin BG1: 0 (isporuka +1 dan)

Interni broj Proizvođač Naziv Količina